The Board of Trustees・The Council

Chairman:
IHA, Michiko
Board Members:
TOMORI, Hiroshi
KIM, Youngsoo
FUKUHARA, Chougi
TAMAKI, Mitsuhide
TAIRA, Osamu
OOSHIRO, Minoru
TAKAZATO, Suzuyo
MIYAGI, Kouichi
UEMA, Akiraa
Auditors:
KINJO, Masuo
TAKIISHI, Mikiya
Councilors:
TOMORI, Hiroshi
KIM, Youngsoo
UCHIMA, Kiyoharu
ARAKAKI, Makoto
YONAHARA, Kaoru
NAKADA, Ryuji
FUKUHARA, Chougi
MAESATO, Koushin
AHAGON, Hiroko
SUZUKI, Noriko
TAMASHIRO, Shingo
TERUYA, Morimichi
ORITA, Masahiro
NISHIMURA, Sadao
KANAI, Hajime
CHINEN, Ichirou
TAMAKI Mitsuhide
KOUKI, Noriko
OOSHIRO, Yukiya
SO, Keisei
SUGAMA, Takashi
ASANO, Emiko
OOHAMA, Susumu